• Tysiące produktów
  • Ponad 20 lat na rynku
  • Darmowa wysyłka od 600 zł
Zwroty i reklamacje

Reklamacje i zwroty w Zaopatrzenie24

Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży – konsumenci. zasady określone w niniejszym ustępie dotyczą wyłącznie konsumentów

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno - po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować SPED SJ.wysyłając na adres: SPED Spółka Jawna Dział Zwrotów, ul. Zachodnia 1, 55-011 Siechnice, lub [email protected], zawiadomienie o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, którego treść znajduje się w pkt. 6.8 oraz w zakładce „Reklamacje i zwroty” na stronie Sklepu internetowego, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. Skutki odstąpienia od umowy:

6.1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

6.2. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.3. Konsument powinien odesłać lub przekazać Sprzedawcy rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Zwrot towaru powinien nastąpić na adres: : SPED Spółka Jawna Dział Zwrotów, ul. Zachodnia 1, 55-011 Siechnice

6.4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

6.5. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

8. Wzór formularza odstąpienia od umowy:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy sprzedaży towaru)

Adresat: SPED Spółka Jawna Dział Zwrotów, ul. Zachodnia 1, 55-011 Siechnice, [email protected]

Ja/My(*) ………………..………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….………………..…

niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: …………………………………….

…………………….……….……………………………………………………………………………..….…………………………………………………………………………………..…………...

Data odbioru: ……………………………………………………………………….……….…………………………………….…………………..……………………………………….……..

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………………………………………….…...………………………………………………………………………………………..………...

Adres konsumenta(-ów) ……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………..………

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) ………………………………………………………………….…………..

Data: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..

 

Rękojmia za wady towaru

1. Sprzedawca jest zobowiązany sprzedać Klientowi towar wolny od wad.

2. Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane przez siebie towary. Gwarancji mogą w danym przypadku udzielić producenci towarów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski. W związku z powyższym uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej lub w reklamie oraz we wskazanej przez gwaranta sieci serwisowej.

3. Udzielenie gwarancji nie pozbawia Klienta prawa do dochodzenia wobec SPED SJ. roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

4. Reklamacje z tytułu rękojmi za wady można składać w dowolny sposób zapewniający dojście do SPED SJ., oświadczenia woli Klienta dotyczącego reklamacji, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected] lub w formie pisemnej na adres: SPED Spółka Jawna Dział Reklamacji,ul. Zachodnia 1, 55-011 Siechnice.

5. Klient powinien wykazać fakt dokonania zakupu reklamowanego towaru od SPED SJ.

6. Sprzedawca na własny koszt odbiera wadliwy towar od Klienta. O terminie i sposobie odbioru towaru Klient zostanie każdorazowo poinformowany przez Sprzedawcę.

7. Sprzedawca ustosunkuje się do otrzymanego od Państwa żądania z tytułu rękojmi za wady i poinformuje Państwa o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeśli podali Państwo w tym celu adres e-mail.

8. W przypadku, gdy Przedsiębiorca korzysta z uprawnień z tytułu rękojmi za wady, towar zostanie wymieniony na wolny od wad lub naprawiony, a jeśli będzie to już niemożliwe, Przedsiębiorca może odstąpić od umowy sprzedaży wadliwego towaru o ile wada jest istotna.

Aktualności
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium